Cookiebeleid

1. Inleiding

In dit beleid informeren we u over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de website van ons bedrijf.
Ons bedrijf maakt momenteel geen gebruik van cookies op de website www.hoevevleesonline.be. De cookies d.m.v. sociale media is in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, de privacyverklaringen en dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites (zowel openbare als beveiligde) en apps van ons bedrijf, tenzij anders bepaald door de specifieke website of app zelf.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat dat met het internet is verbonden wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt. Telkens als u die website (of een andere website die verbonden is aan dezelfde juridische entiteit) bezoekt of die app gebruikt, leest de (web)server de informatie in de cookie die eerder op uw apparaat werd opgeslagen.
Naast cookies kunnen andere technologieën met soortgelijke functies gebruikt worden op onze websites en apps. In dit beleid omvat het begrip ‘cookies’ alle technologieën die het opslaan en lezen van informatie op uw apparaat mogelijk maken.
Onze website bevat geen cookies. Andere sociale media kanalen van dit bedrijf bevatten cookies die enkel gebruikt worden om de werking van de websites en apps mogelijk te maken en om uw gebruikerservaring te optimaliseren:
• We gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn om u de service te verlenen die u uitdrukkelijk gevraagd hebt.
• We gebruiken cookies om op globaal en geanonimiseerd niveau bij te houden hoe u als gebruiker op onze sociale media kanalen surft of onze apps gebruikt.
• Maar we gebruiken geen andere soort cookies, tenzij u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. U kunt die toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken.
Meer informatie over de verschillende soorten cookies die gebruikt kunnen worden, vindt u in hoofdstuk 3. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8 en 9.

3. Welke cookies kunnen gebruikt worden op de websites en apps van ons bedrijf?

De sociale mediakanelen van ons bedrijf maken gebruik van cookies die, afhankelijk van hun doel, kunnen ingedeeld worden in drie categorieën:
• Eerste categorie: cookies die uw gebruikerservaring optimaliseren
• Tweede categorie: cookies die klantenprofilering door ons bedrijf mogelijk maken
• Derde categorie: cookies die persoonsgegevens delen met derden
Voor meer informatie over elke categorie, lees hoofdstukken 4 (over de eerste categorie cookies), 5 (over de tweede categorie cookies) en/of 6 (over de derde categorie cookies).

4. Wat zijn cookies die mijn gebruikerservaring optimaliseren?

Ons bedrijf probeert u op zijn websites en apps de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom gebruiken onze sociale media kanalen en apps technische en functionele cookies om (i) u in staat te stellen door de website te navigeren en de app te gebruiken, (ii) de functies van de website of de app te gebruiken en (iii) de keuzes en selecties te onthouden die u hebt gemaakt bij vorige bezoeken aan een van onze websites of bij vorig gebruik van onze app. Zo moet u uw voorkeuren niet telkens opnieuw instellen. Voor onze websites kunt u op ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren. In dat geval kunnen we u echter niet de beste gebruikerservaring garanderen en is het mogelijk dat bepaalde (delen van) websites niet (goed) werken, net als (sommige) diensten die u gevraagd hebt.
Daarnaast gebruiken onze sociale media kanalen en apps analytische cookies voor geanonimiseerde en geaggregeerde statistische doeleinden. Deze cookies houden bij hoe u en andere gebruikers op onze sociale media kanalen surfen en onze apps gebruiken. Dankzij deze cookies kunnen we de flows verbeteren, interessantere content voor u publiceren, de algemene werking van de websites en de apps verbeteren, problemen met het navigeren op de website of andere technische storingen opsporen enz. Deze analytische cookies dienen niet om zich op één bepaalde persoon te concentreren en worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden of voor doeleinden van derden. U kunt op ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren.

5. Wat zijn cookies die klantenprofilering door ons bedrijf toestaan?

Wij proberen uw ervaring op onze sociale media kanalen en apps zo interessant mogelijk te maken. Deze cookies volgen uw klik- en surfgedrag op onze websites en apps (bv. nagaan van de bezochte pagina’s en de artikels die u leest of waarop u klikt). Door uw klik- en surfgedrag op onze sociale media kanalen en apps op te nemen in uw klantenprofiel, worden de inhoud en de advertenties voor onze producten en diensten die u ziet op onze websites en in onze apps, afgestemd op uw behoeften, interesses en voorkeuren.

Deze cookies volgen u op geen enkele website of app die niet verbonden is aan ons bedrijf en dienen in geen geval de belangen van derden.
Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot de cookie-instellingen van het specifieke sociale mediakanaal.
Het aanvaarden van deze cookies betekent niet dat u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, tenzij u ons zelf informatie hebt bezorgd waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals informatie die verband houdt met de registratie (bv. wanneer u registreert in een private zone). In het laatste geval gebruiken wij de via deze cookies verzamelde informatie, samen met de beperkte hoeveelheid gegevens die ons bedrijf al bezit, voor direct marketing over de producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt (tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing). De verzamelde informatie wordt in geen geval gebruikt om u advertenties aan te bieden voor producten en diensten gecommercialiseerd door derden, en wordt niet doorgegeven aan derden voor hun eigen (reclame)doeleinden.
Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, maar eerder de cookies had aanvaard die klantenprofilering door ons bedrijf mogelijk maken, vergeet dan niet om deze cookies op al uw apparaten te wissen en te deactiveren, om te vermijden dat gegevens worden doorgespeeld aan ons bedrijf (om technische redenen kunnen wij deze cookies immers niet in uw plaats deactiveren).

6. Wat zijn cookies die gegevens delen met derden?

6.1. Algemeen

De cookies die op onze sociale media kanalen en apps gebruikt kunnen worden, spelen geen gegevens door aan derden voor hun eigen doeleinden, tenzij u uitdrukkelijk de categorie van cookies die gegevens delen met derden, hebt aanvaard.
Deze cookies zijn plug-ins die aangeboden worden door derden (bv. Facebook, LinkedIn, YouTube, Vimeo enz.) voor bepaalde functies op onze websites en apps, bv. Facebook ‘Like’- en ‘Share’-knoppen, Twitter ‘Tweet’-knop, LinkedIn ‘Share’-knop, Vimeo embed, YouTube enz.
Deze plug-ins worden volledig gecontroleerd door derden en kunnen door hen gebruikt worden om uw persoonsgegevens (bv. uw IP-adres) en informatie over uw surfgedrag te verzamelen voor doeleinden eigen aan deze derden (direct marketing, analytische studies of marktonderzoek door deze derden), zelfs als u deze functies niet gebruikt en gewoon naar onze websites surft en onze apps gebruikt. Dit kan zelfs het geval zijn wanneer u geen account hebt bij de betreffende social media. Als deze cookies door deze derden gebruikt worden op andere websites of apps, betekent dit dat deze derden u kunnen volgen op diverse websites en apps, en de verzamelde gegevens combineren om op termijn een profiel van u op te bouwen.
Omdat deze cookies volledig gecontroleerd worden door derden, oefent ons bedrijf geen enkele controle uit op de manier waarop deze derden deze cookies beheren en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruiken. We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.
Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app.
Als u deze cookies niet aanvaardt, garanderen we dat de persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, niet doorgespeeld worden aan derden voor hun eigen doeleinden. Maar in dat geval is de functie niet beschikbaar op onze websites of de desbetreffende app (bv. share- en like-knoppen, alsook het afspelen op onze website van een video die gehost wordt op Vimeo of YouTube, zijn uitgeschakeld). U kunt de betreffende video wel rechtstreeks op de website of app van de derde in kwestie bekijken door te klikken op de daartoe verstrekte link. Houd in gedachten dat deze websites en apps hun eigen voorwaarden en privacy- en cookiebeleid hebben, en dat ze mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u hun website bezoekt of hun app gebruikt. Zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites en apps, oefent ons bedrijf geen controle uit op die websites en apps, en kan het daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan of voor het verzamelen van uw persoonsgegevens wanneer u klikt op de link naar deze websites en apps. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden voor meer informatie.


6.2. Meer gedetailleerde informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies van deze categorie die door de websites/apps van ons bedrijf gebruikt kunnen worden:

Naam van de cookie 

Hoe lang blijft de cookie opgeslagen op uw apparaat?

Wordt de cookie geplaatst door of namens ons bedrijf of door een derde?

Browser update

Zie:

https://browser-update.org/contact.html

Browser Update

GoogleAddThis

Zie:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/AddThis

Google

Linkedln

Zie:

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn

YouTube

Zie:http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

YouTube

Vimeo

Zie: https://vimeo.com/cookie_policy

https://vimeo.com/privacy

Vimeo

Facebook

Zie:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Zie:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook

Google

- Google+

- Gmail

- YouTube

- Google enhanced ecommerce

 

 Zie:https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=enZie:https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=en

Google

Google Adwords remarketing 

Google

7. Wat zijn de gevolgen als ik cookies aanvaard of weiger?

Onze sociale media kanalen en apps zijn zo ontworpen dat u bepaalt of cookies al dan niet opgeslagen en gelezen worden op uw apparaat.
U kunt zelf kiezen of u alle, sommige of geen cookies aanvaardt op al onze websites en apps en u hebt steeds de mogelijkheid om de cookie-instellingen in de toekomst te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8 en 9.
Als u instemt met het gebruik van cookies, betekent dit dat cookies geplaatst en gelezen kunnen worden telkens als u de websites van ons bedrijf bezoekt of onze apps gebruikt op hetzelfde apparaat. Uw toestemming (per apparaat) geldt voor een beperkte duur (zes maanden).
Als u geen cookies aanvaardt, hebt u nog steeds toegang tot onze websites en kunt u de app nog steeds gebruiken, maar kunnen we u niet de beste gebruikerservaring garanderen. Het is mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) onze websites en de app niet (goed) werken.

8. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op websites wijzigen?

U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment op de volgende manieren wijzigen:

8.1. Cookievoorkeuren sociale media kanalen

Wij sturen u door naar het cookiebeleid en de goedkeuringsprocedure van het desbetreffende kanaal/website/app.

8.2. Na de geldigheidsduur

Uw toestemming (per apparaat) is geldig voor een beperkte duur (6 maanden). Na deze termijn wordt opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd.

8.3. In uw browserinstellingen

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt uw browserinstellingen op ieder moment wijzigen door voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of u melden wanneer een cookie geplaatst is.
Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant.

9. Kan ik mijn toestemming voor cookies op ieder moment intrekken?

Ja, u kunt uw toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken op elke webpagina, in uw browserinstellingen of in uw app-instellingen. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9. U kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat, ook verwijderen in uw browserinstellingen (zie hoofdstuk 8).

10. Kan ik cookies verwijderen die al zijn opgeslagen?

Ja, u kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat ook verwijderen via uw browserinstellingen (zie hoofdstuk 8).
Opmerking: om technische redenen zijn we niet in staat om al opgeslagen cookies in uw plaats te verwijderen.

11. Worden de persoonsgegevens die zouden kunnen gelezen worden op de aanvaarde cookies, doorgegeven aan anderen voor hun eigen doeleinden?

Neen, tenzij u de cookies van de derde categorie, namelijk de cookies die het mogelijk maken om uw persoonsgegevens te delen met derden, uitdrukkelijk aanvaard hebt (meer informatie over de categorieën van cookies die onze websites en app kunnen gebruiken, vindt u in hoofdstuk 3). U kunt het gebruik van zulke cookies op ieder moment eenvoudig aanvaarden of weigeren in de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website, of in de instellingen van uw app. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9.

12. Waar vind ik meer informatie over hoe ons bedrijf mijn via cookies verzamelde persoonsgegevens gebruikt, alsook mijn rechten in die context?

Wij lichten u graag toe hoe wij de gegevens verwerken en gebruiken conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons bedrijf ontvangt van u persoonlijke gegevens op onze website www.hoevevleesonline.be bij het invullen van het contactformulier of het versturen van een bestelling. Ons bedrijf gebruikt deze gegevens enkel en alleen voor de verwerking van uw vraag via het contactformulier of voor verdere verificatie/aanpassingen meedelen van uw bestelling. Deze gegevens worden in geen gevallen overgedragen aan derden.
De persoonlijke gegevens verstuurd d.m.v. sociale media kanalen ontvangen en verwerken wij met uw goedkeuring op de website van het desbetreffende sociale media kanaal. Deze gegevens worden voor interne commerciële doeleinden gebruikt zoals het bepalen van onze klantengroep. Indien u dit niet wenst kunt u steeds het privacybeleid wijzigen van die website.

13. Hoe word ik op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen aan dit cookiebeleid?

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van dit cookiebeleid door een informatieve banner die verschijnt wanneer u een van onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. Als de aanpassing tot een grote verandering zou leiden (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden enz.), wordt opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd

 

Naam Omschrijving